Korseminar

Fredag
Kl. 18:00 – 21:00 Seminar

Laurdag
Kl. 10:00 – 13:00 Seminar
Kl. 13:00 – 14:00 Lunsj
Kl. 14:30 – 18:00 Seminar

Søndag
Kl. 13:00 – 17:00 Seminar
Kl. 17:00 – 18:00 Pause
Kl. 18:00 – 19:00 ”Eksamen” (konsert)

Fagleg innhald

 • dette varierer litt etter kva type musikk vi skal jobbe med i seminaret

 

Fredag
Oppvarmingsøvingar for koristar / stemmebehandling.

 • Korleis førebu stemma for belastning
 • Korleis utvide stemmeregisteret
 • Kortonedanning / egalitet
 • Rytmiske øvingar
 • Innstudering av nytt stoff

 

Laurdag
Oppvarmingsøvingar for koristar / stemmebehandling.

 • Rytmiske problemstillingar: synkoper – polyrytmikk – akksentuering – tempo – takt-arter.
 • Manipulering av klangfarge og registrering. Korleis påverkar dette homogeniteten i koret
 • Overtonar / rør og fløytestemmer. Korleis påverkar dette homogeniteten i koret
 • Innstuderingsteknikkar
 • Innstudering av nytt stoff

 

Søndag
Oppvarmingsøvingar for koristar / stemmebehandling.

 • Bruk av vampar
 • Demonstrer bruk av samme akkordskjema med variasjonar

 

Korpsykologi – Konsentrasjonsøvingar

 • Kva ser eg kva gjer eg ( Følgje dirigenten – følgje partituret )
 • Kva høyrer eg kva gjer eg ( Min plass i akkorden / i korklangen: for sterk? for mykje vibrato? etc..)
 • Kva tenkjer eg kva gjer eg ( kan ein tenkje ein tone? Trening i å huske tonearter – tenkje puls etc..)

 

Bearbeiding av innstudert stoff.

 • Interpretasjon / frasering
 • Kor og koreografi

 

Oppstilling av koret

 • forskjellege måtar innmarsj / utmarsj

 

”Eksamen”

 • Konsert

 

Repertoar

Dei fleste seminara plar ha innslag av forskjellege musikkstilar med deira typiske uttrykk.

Eksempel på musikktypar:

 • Andinsk musikk
 • Søramerikansk kystmusikk
 • afrikansk, gospel
 • spirituales
 • aserbaidjansk musikk
 • norske folketonar
 • Klassisk kormusikk frå Europa og USA
 • Close harmony og Barbershop music

Seminar Med Sunnivakoret

Ønskjer du å delta på eit seminar eller vite kvar neste seminar er

kan du klikke pøverst på sida her på “kalender”. Då vil du finne datoar fram til Desember 2008 med stadar for seminar og andre arrangement. Her finn den som er interessert også kontakter for påmelding for dei seminara som er opne for påmelding.

 

For avtale, prisar og føresetnedar, ta Kontakt oss